Om

Vi är en ny konstellation av företag från skilda branscher som vill se en politik där de digitala frågorna och utmaningarna står i centrum samt en starkare svensk röst på EU-nivå för digitalisering.  

Utan en kraftfull och offensiv svensk agenda kommer Sveriges konkurrenskraft och välståndsutveckling på sikt att försämras. Vi behöver en nyfiken och positiv syn på data, teknik, AI och algoritmer för att erbjuda en effektiv välfärd och skapa förutsättningar för näringslivet. 

Kontakt oss via info@techalliansen.se för frågor eller om din organisation är intresserad av att engagera sig i alliansen.

Volvo, Schibsted, Klarna, Amazon, Meta, Google, Ericsson, Kry