Event: Almedalen 2023

TechAlliansen höll i Almedalen ett event där diskussioner om en svensk framtida reformagenda inom techområdet samt vikten av en ökad svensk närvaro vid förhandlingsbordet i Bryssel stod i centrum. Ett särskilt tack till Civilminister Erik Slottner som deltog!