Event: Finns det en höger-vänsterkonflikt i svensk digitaliseringspolitik?

Frukostseminarium i Almedalen

Användning och tillgång till data och digital infrastruktur är avgörande för Sveriges framtida utveckling. Genom tillgång till AI, molntjänster, fiber, plattformar och 5G i världsklass kan Sveriges näringsliv säkra morgondagens jobb och bidra till att klara av framtidens klimat- och välfärdsutmaningar. 

Samtidigt hårdnar konkurrensen och Sverige har tappat sitt försprång gentemot andra länder. 

Hur förhåller sig politiken till dessa frågor? Hur ser partiernas digitala reformagenda ut? Är partierna överens om vilka reformer som ska lösa vilka problem den kommande mandatperioden, eller finns det en höger-vänsterdimension i digitaliseringsfrågorna? Vilka frågor är viktiga för yngre väljare och går partierna i takt med ungdomsförbunden?

För att diskutera dessa frågor bjuder Tech-alliansen in till ett frukostmöte tisdagen den 5 juli.

Medverkar i panelen gör: 
Maria Stockhaus
, Riksdagsledamot (M) talesperson i infrastruktur- och digitaliseringsfrågor
Joakim Järrebring
, Riksdagsledamot (S)
Réka Tolnai,
 Ordförande Centerpartiets Ungdomsförbund
Lovisa Berglund
, Förbundssekreterare Grön ungdom

Tech-alliansen är en nybildad konstellation av företag som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang i digitaliseringsfrågorna.

https://almedalsveckan.info/program/66376