TechTalk om AI hos Schibsted

I januari höll TechAlliansen ett AI-seminarium hos Schibsted. Vid tillfället deltog tjänstemän från Regeringskansliet och myndighetspersoner. Diskussionerna kretsade kring möjligheter och utmaningar med AI där deltagarna gavs flera exempel på olika användningsområden för AI.